آمپول پرولوتون

پرولوتون واسه جنین ضرر نداره؟

پروژسترون

زیاد شدن پروژسترون در بدن ضرر نداره؟

آمپول پرولوتون

تزریق پرولوتون 500 به جای پرولوتون 250 خطرناکه؟

آمپول پرولوتون

برای تزریق آمپول پرولوتون روی شکم بخوابیم؟

آمپول پرولوتون

آمپول پرولوتون باعث درد بیشتر حین زایمان میشه؟

آمپول پرولوتون

علت تجویز آمپول پرولوتون دپو چیه؟

قطع آمپول پرولوتون

آمپول پرولوتون باعث درد ناف میشه؟

سلامت کودک

آمپول پرولوتون روی سلامت بچه اثر منفی داره؟

آمپول پرولوتون

آمپول پرولوتون برای زایمان طبیعی مشکلی ایجاد کنه؟

آمپول پرولوتون

گرفتگی عضلات پا از عوارض آمپول پرولوتون است؟

آمپول پروژسترون

کمردرد و درد شکم بعد از تزریق پرولوتون کاپورات طبیعیه؟

مشکل قلب جنین

ممکنه پرولوتون باعث تشکیل نشدن قلب جنین بشه؟

خارش بدن

خارش شدید از عوارض آمپول پرولوتون هست؟

آمپول پروژسترون

نحوه تزریق آمپول پروژسترون به چه صورته؟

سونوگرافی سه بعدی

سونوگرافی سه بعدی برای جنین خطرناکه؟

آمپول پرولوتون

آمپول پرولوتون تا هفته چند بارداری تزریق میشه؟

تنگی نفس

ممکنه تپش قلب به خاطر سر پا بودن جنین باشه؟

احتمال عفونت

استخر رفتن در بارداری ضرر داره؟

شکل خوابیدن مادر

سرگذاشتن روی میز و خوابیدن برای جنین ضرر داره؟

آمپول پرولوتون

لک قهوه ای از عوارض تزریق آمپول پرولوتونه؟

مشکل جنسیت جنین

آمپول پرولوتون دپو باعث دوجنسیتی شدن جنین میشه؟

بستن لوله

آیا شکستگی مهره کمر میتونه دلیل بر بستن لوله ها بشه؟

درد لگن در بارداری

درد شدید لگن در بارداری از چیه؟

وازکتومی

بارداری بعد از باز کردن لوله اسپرم همسر امکان پذیره؟

وضعیت جفت

بزرگ بودن جفت جنین یعنی ناقص بودن جنین؟

موقعیت جنین

جمع شدن جنین یک طرف پهلو خطرناکه؟

بستن لوله

بستن لوله عوارض داره؟ ممکنه تاثیری در یائسگی زودرس داشته باشه؟

بی خوابی

چاره بیخوابی در بارداری چیه؟

آمپول پرولوتون

علت تجویز آمپول پرولوتون چیه؟

پهلو به پهلو شدن

علت درد شکم موقع چرخیدن تو خواب در بارداری چیه؟