سونوگرافی سه بعدی

سونوگرافی سه بعدی برای جنین خطرناکه؟

لک دیدن

با وجود لکه بینی احتمال تشکیل نشدن قلب وجود داره؟

لک بینی قهوه ای

با دیدن لک قهوه ای در هفته 7 چی کار باید کرد؟

آمپول پرولوتون

علت تجویز آمپول پرولوتون چیه؟

آمپول پرولوتون

عوارض آمپول پرولوتون چیه؟

مشکل جنسیت جنین

آمپول پرولوتون دپو باعث دوجنسیتی شدن جنین میشه؟

تنگی نفس

ممکنه تپش قلب به خاطر سر پا بودن جنین باشه؟

درد لگن در بارداری

درد شدید لگن در بارداری از چیه؟

جفت خلفی

جفت خلفی لترال چپ یعنی چی؟

احتمال عفونت

استخر رفتن در بارداری ضرر داره؟

نبض زیر دل

علت نبض در واژن در بارداری چیه؟

موقعیت جنین

جمع شدن جنین یک طرف پهلو خطرناکه؟

آمپول پرولوتون

نحوه نگهداری آمپول پرولوتون در منزل چجوریه؟

وضعیت جفت

بزرگ بودن جفت جنین یعنی ناقص بودن جنین؟

شکل خوابیدن مادر

سرگذاشتن روی میز و خوابیدن برای جنین ضرر داره؟

بی خوابی

چاره بیخوابی در بارداری چیه؟

درد واژن

درد داخل واژن در بارداری به خاطر چیه؟

بستن لوله

آیا شکستگی مهره کمر میتونه دلیل بر بستن لوله ها بشه؟

بستن لوله

بستن لوله عوارض داره؟ ممکنه تاثیری در یائسگی زودرس داشته باشه؟

وازکتومی

بارداری بعد از باز کردن لوله اسپرم همسر امکان پذیره؟

پهلو به پهلو شدن

علت درد شکم موقع چرخیدن تو خواب در بارداری چیه؟

بی حسی

بی حس شدن زبان در بارداری خطرناکه؟

بهترین روش جلوگیری از بارداری

بستن لوله بهترین روش جلوگیری از بارداریه؟ من نباید دیگه باردار شم

بستن لوله

زمان بستن لوله کی هست؟ همون موقع زایمان؟

پوزیشن مناسب رابطه جنسی در بارداری

نزدیکی زیاد برای جنین ضرر د اره؟

سن جفت

پیری زودرس جفت یعنی چی؟

تغییر وضعیت

امکان تغییر گرید در چند هفته وجود داره؟

سن جفت

هفته 31 بارداری گرید 2 خطرناکه؟ گرید 2 یعنی چی؟

تشکیل جفت

یکی بودن جفت دوقلوها خطرناکه؟

تشکیل جفت

زمان شروع تشکیل جفت کی هست؟