وزن نگرفتن جنین

اثر رژیم به علت دیابت روی وزن جنین چیه؟

متفورمین

قرص گلوکوفاژ برای جنین ضرر نداره؟

ضعف در بارداری

ضعف شدید برای جنین ضرر داره؟

خرما

خرما برای دیابت بارداری بده؟

کنترل دیابت

قند ناشتا 107 خطری برای جنین داره یا نه؟

قند خون بارداری

قند بارداری ناشتا 95 خیلی زیاده؟

آزمایش ناشتا

چقدر ناشتایی برای آزمایش قند بارداری لازمه؟

زمان مناسب آزمایش قند بارداری

آزمایش دیابت هفته 30 دیر شده؟

قند بالا در بارداری

علائم بالا رفتن قند خون در بارداری چیه؟

مشکل خواب

مشکل درست خوابیدن در حاملگی رو چی کار کنم؟

به روی شکم خوابیدن

آیا در ماه های اول خوابیدن رو شکم ضرر داره؟

به روی شکم خوابیدن

خوابیدن رو شکم در هفته هفتم ایرادی داره؟

خوابیدن به پهلوی چپ

آیا به پهلو خوابیدن به جنین فشار میاره؟

مشکل خواب

تنگی نفس موقع خوابیدن به سمت چپ از چی هست؟

به روی شکم خوابیدن

یه لحظه خوابیدن روی شکم برای جنین خطرناکه؟

به روی شکم خوابیدن

تا کی میشه تو بارداری روی شکم خوابید؟

محدوده قند نرمال در بارداری

قند نرمال تو بارداری چقدر باید باشه؟

خوابیدن به پشت

اگه به پشت بخوابی برای بچه خوب نیست؟

خوابیدن به پهلوی راست

خوابیدن به پهلو راست در اواخر بارداری خطرناکه؟

جوش صورت

ممکنه علت جوش صورت در بارداری مواد غذایی گرم باشه؟

خوابیدن به پشت

خوابیدن رو کمر در حاملگی از چه زمانی مشکل داره؟

بی خوابی

مصرف دیفن هیدرامین برای بی خوابی در بارداری مجازه؟

بی خوابی

برای برطرف کردن بی خوابی در بارداری چه کار کنم؟

بی خوابی

عوارض مصرف زولپیدم ۱۰ برای جنین چیه؟

دانه های قرمز روی پوست

دونه های قرمز پوستی برای جنین ضرر داره؟

خوابیدن به پشت

برای به پشت نخوابیدن در بارداری چه کنم؟

چرخیدن در خواب

در حالت خوابیده چرخیدن ضرر نداره برای بچه؟

بی خوابی

بی خوابی مادر واسه جنین ضرر داره؟

خوابیدن به پهلوی راست

اگه به سمت راست هم بخوابیم ضرر داره برای بچه؟

نورمازین

عوارض قرص نورمازین 25 در بارداری میگین؟