سوال
بازدیدها: 5976

سونوگرافی آنومالی زود رفتم گفت برو هفته بعد بیا. یعنی بچه ام مشکلی داشت که اینو گفت؟

سونوگرافی آنومالی سونوگرافی آنومالی ناهنجاری جنین زمان مناسب
پرسش کاربر عزیز لک لک:

سلام کارشناس عزیز سونوگرافی آنومالی زود رفتم گفت برو هفته بعد بیا. من به تاریخ پریود امروز رفتم تو 17 هفته و به تاریخ سونو قبلیم 17 هفته و سه روز. نمیدونم از کدوم حساب کنم. آیا بچه ام مشکلی داشته که این حرفو بهم زده؟ خیلی استرس دارم. اشکام داره سرازیر میشه. تروخدا منو راهنمایی کنین. سونوگرافی آنومالی زود بری ایرادی داره آخه؟

پاسخ کارشناس لک لک:

مامان عزیز چرا گریه؟ اصلا نگران نباش. استرس هم نداشته باش. چون جنین درون رحمت احساساتت رو متوجه میشه و بدون شک از ناراحتی و گریه هات تاثیر منفی میگیره. زمان مناسب برای انجام آنومالی اسکن از ابتدای هفته هجدهم بارداری تا انتهای هفته بیست و دوم هست. بنابراین تنها مساله زود مراجعه کردنت بوده. یعنی برای سونوگرافی آنومالی زود رفتی جانم. همین. مشکل دیگه ای نیست. در واقع یک هفته زودتر از وقت لازم رفتی. عجله نداشته باش مامان جان. یکم دیگه صبوری کن و در هفته هجدهم برای انجام آنومالی اقدام کن. برای محاسبه هفته بارداری، اولین روز آخرین قاعدگیت رو مبنا قرار بده. از استرس های بیهوده دوری کن و سعی کن به اتفاقات مثبت فکر کنی. بارداریت سلامت مامانی.

سوالت رو از کارشناس، رایگان بپرس!