سوال
بازدیدها: 1251

بهترین زمان برای تست بی بی چک چه زمانیه؟ کمرنگ و پررنگ شدن خط بی بی چک به چه دلیله؟

بی بی چک مثبت بی بی چک آزمایش خون بارداری
پرسش کاربر عزیز لک لک:

سلام خانم کارشناس. بهترین زمان برای تست بی بی چک چه زمانیه؟

با احتساب امروز، 6 روز از موعد پریودم گذشته.

پریروز و امروز بی بی چک زدم.

هردوتاش دو تا خط دراومد. ولی یکی کمرنگ بود یکی پررنگ.

پریروز خط اول پررنگ بود دومی کمرنگ. امروز هم اولی کمرنگ دومی پررنگ.

دلیلش چیه؟

باید ادرار اول صبح باشه یا در طول روز هم میشه؟

پاسخ کارشناس لک لک:

سلام عزیزدلم.

عزیزم کمرنگی و پررنگی خط بی بی چک به ۲عامل بستگی داره. یکی کیفیت و جنس بی بی چکه، یکی هم مدت زمانی که از بارداری گذشته. روزهای اول بارداری، ممکنه کمرنگ باشه.

تست بی بی چک رو صبح انجام بده. ادرار اول صبح بهتره.

حتما آزمایش خون بارداری بدین. بی بی چک خطا داره. زیاد پیش اومده که جوابش قابل اعتماد نبوده باشه.

سوالت رو از کارشناس، رایگان بپرس!