سوال
بازدیدها: 11994

دمنوش گل گاوزبان باز شدن دهانه رحم رو تسریع میکنه؟ بشین پاشو به بچه آسیب نمیزنه؟

مصرف گل گاوزبان در بارداری باز شدن دهانه رحم زعفران گل گاوزبان رازیانه زیره گلاب ماساژ پیاده روی قر کمر هفته 38 بارداری بشین پاشو
پرسش کاربر عزیز لک لک:

سلام. دمنوش گل گاوزبان باز شدن دهانه رحم رو تسریع میکنه؟

من تو هفته 38 هستم.

دیروز رفتم معاینه لگنی گفت دهانه رحمم یکسانت باز شده. میخوام بیشتر دهانه رحمم باز شه.

شنیدم خوردن دم کرده ی رازیانه و زیره و زعفران و تخم شوید و گل گاوزبان و گلاب و نبات هم برای اینکه دهانه رحم باز شه و نرم شه خوبه. ضرری نداره؟

اگه اینا برا بچه ضرری نداره خوردنشونو شروع کنم.

یکی از دوستام میگفت بشین پاشو زیاد انجام بده. برای بچه خطری نداره؟

و یه سوال دیگه. چند مرتبه تو روز بشین پاشو برم. کیسه آب پاره نمیشه یا سر بچه اذیت نمیشه؟

پاسخ کارشناس لک لک:

سلام مامان جان.

دمنوش ضرر نداره، مصرف کن.

نوک سینه رو ماساژ بده.

بشین پاشو آروم نباید خودت رو خسته کنی.

کمرت رو قر بده.

پیاده روی کن.

 اگه سر بچه تو لگن اومده بشین پاشو خیلی توصیه نمیشه، نمیخواد انجام بدی. نهایت روزی پنج دقیق با آرامش انجام بده.

سوالت رو از کارشناس، رایگان بپرس!