سوال
بازدیدها: 332

سلامت جنین با آزمایش غربالگری ثابت میشه؟ منو شوهرم باهم نسبت فامیلی داریم...

اهمیت غربالگری مرحله اول آزمایش خون بارداری آنومالی غربالگری سونوگرافی NT هفته 11 بارداری ازدواج فامیلی خطای غربالگری محدوده خطر غربالگری تفسیر غربالگری
پرسش کاربر عزیز لک لک:

سلام خانم کارشناس. سلامت جنین با آزمایش غربالگری ثابت میشه؟

من هفته 11 بارداری هستم.

با آزمایش غربالگری دیگه مطمئنا بچم سالمه؟

آخه من با همسرم رابطه فامیلی دارم. شوهرم، پسرعموی مامانمه.

پاسخ کارشناس لک لک:

سلام مامان عزیزم.

آزمایش غربالگری فقط یک احتمال رو مطرح میکنه. بازه کم خطر و پر خطر داره.

برای احتیاط هر دو غربالگری و سونوگرافی آنومالی رو هم انجام بده که با احتمال زیادی میشه به جوابش اعتماد کرد.

ولی هیچ وقت صد در صد تضمین نمیکنه که سالم باشه. فقط احتمالات رو مطرح میکنه.

از طرف دیگه اگر هم جوابش خدای ناکرده خطرناک باشه، 100% قطعی نیست.

حتما تحت نظر پزشک باش و حتما غربالگری ها رو انجام بده.

سوالت رو از کارشناس، رایگان بپرس!