سوال
بازدیدها: 449

خوراکی برای کاهش استرس هست؟ هم استرس زایمان دارم هم استرسای الکی...

استرس در بارداری مراجعه به مشاور هفته 19 بارداری استرس مشاوره استرس زایمان لیمو
پرسش کاربر عزیز لک لک:

سلام کارشناس عزیز خوراکی برای کاهش استرس هست؟

من هفته 19 بارداریم.

استرس شدید دارم. برای کاهش استرس چکار کنم؟

هم استرس زایمان دارم هم استرس چیز های دیگه.

میتونه برای بچم ضرر داشته باشه؟

خوراکی خاصی که استرس رو کم کنه هست که استفاده کنم؟

پاسخ کارشناس لک لک:

سلام مامان عزیز.

عزیزم بهتره با افرادی که آرومت میکنن بیشتر صحبت کنی.

کارهایی که خوشحالت میکنن رو انجام بده.

اگر با اینها حالت بهتر نشد، نهایتا به مشاور مراجعه کن.

مامان جان خوراکی خاصی نیست. ولی بو کردن لیمو میتونه مؤثر باشه.

امیدوارم این دوران رو به سلامت پشت سر بذاری.