سوال
بازدیدها: 1514

قرص آگنوگل برای تنظیم قاعدگی مصرف میشه؟ میتونه تأثیر قرص اورژانسی رو کم کنه؟

تأثیر دارو بر تخمک گذاری مصرف دارو عوارض مصرف دارو سیکل قاعدگی تخمک گذاری قرص اورژانسی عوارض قرص اورژانسی تنظیم قاعدگی آگنوگل
پرسش کاربر عزیز لک لک:

سلام خانم کارشناس خسته نباشین. قرص آگنوگل برای تنظیم قاعدگی مصرف میشه؟

ببخشید قرص آگنوگل فقط واسه تنظیم قاعدگیه یا واسه تخمک گذاری هم هست؟

من دو ماه خوردم باردار شدم.

حالا میخواستم بدونم اگه از این قرص مصرف کنی و اتفاقی قرص اورژانسی هم مصرف کنی، تأثیر قرص اورژانسی رو کم میکنه؟

پاسخ کارشناس لک لک:

سلام مامان جان.

عزیزم وقتی پریود رو تنظیم میکنه به تخمک گذاری هم کمک میکنه.

اما اگه مشکل تخمک گذاری داشته باشی فقط با این دارو درمان نمیشه.

نه عزیزم اثر قرص اورژانسی بیشتر از اینه که با این دارو کم بشه. نگران نباش.