سوال
بازدیدها: 8216

کیت تخمک گذاری چگونه و از روز چندم استفاده بشه؟

استفاده از کیت تخمک گذاری اقدام به بارداری تخمک گذاری پریود احتمال بارداری کیت تخمک گذاری زمان تخمک گذاری آزاد شدن تخمک
پرسش کاربر عزیز لک لک:

سلام خانم کارشناس.

خسته نباشین. 

_ کیت تخمک گذاری از روز چندم بعد از پریود استفاده بشه؟

_ چگونه از کیت تخمک گذاری استفاده کنم؟ چه زمانی؟ چند روز باید استفاده بشه؟  تا چند روز ادامه بدم؟

میخوام از کیت تخمک گذاری استفاده کنم.

ولی نمیدونم چجوری باید اینکارو بکنم.

روش استفاده رو نوشته ولی میخواستم مطمئن بشم.

چند روز بعد از پریود از کیت تخمک گذاری استفاده کنم؟

پاسخ کارشناس لک لک:

سلام عزیزم.

دو سه روز بعد از تموم شدن پریود و پاک شدنت، هر روز کیت بذار.

اگر کیت تخمک گذاری مثبت شد (یعنی هر وقت دو خط مثبت بشه) 24 تا 36 ساعت بعدش تخمک آزاد میشه.

اگر اقدام کنی توی این بازه احتمال اینکه جواب بگیری زیاده.

چون احتمال بارداری توی این زمان بیشتره.

سوالت رو از کارشناس، رایگان بپرس!