سوال
بازدیدها: 6999

کیت تخمک گذاری از کی و چند روز باید استفاده بشه؟ من میخوام از کیت تخمک گذاری استفاده کنم

استفاده از کیت تخمک گذاری اقدام به بارداری تخمک گذاری پریود احتمال بارداری کیت تخمک گذاری
پرسش کاربر عزیز لک لک:

سلام خانم کارشناس خسته نباشین. کیت تخمک گذاری از کی و چند روز باید استفاده بشه؟

من میخوام از کیت تخمک گذاری استفاده کنم.

ولی نمیدونم چجوری باید اینکارو بکنم.

روش روش استفاده رو نوشته ولی میخواستم مطمئن بشم.

از کیت تخمک گذاری از کی باید استفاده کنم و تا چند روز ادامه بدم؟

پاسخ کارشناس لک لک:

سلام عزیزم.

دو سه روز بعد از تموم شدن پریود و پاک شدنت، هر روز کیت بذار.

هر وقت دو خط مثبت بشه 24 تا 36 ساعت بعدش تخمک آزاد میشه.

احتمال بارداری توی این زمان بیشتره.

اگر اقدام کنی توی این بازه احتمال اینکه جواب بگیری زیاده.

سوالت رو از کارشناس، رایگان بپرس!