سوال
بازدیدها: 8082

جنین در چند هفتگی کامل است؟

استرس در بارداری زایمان هفته 34 بارداری ماه نهم بارداری کامل شدن جنین به دنیا آمدن نوزاد تولد نوزاد
پرسش کاربر عزیز لک لک:

سلام خانم کارشناس عزیز جنین از چند هفتگی کامله؟

من الان 34 هفته و 4 روز هستم. رفتم داخل ماه 9 یا نه؟

چند وقتی هست یه استرس مزخرف گرفتم. تا اینجا که اومدم هیچ مشکلی نداشتم. ولی تازگیا فکرای عجیبی میاد تو سرم.

استرس میگیرم همش. نمیدونم چرا. بچه از چند هفتگی دنیا بیاد، مشکلی نداره؟ بچه از چند هفتگی دنیا بیاد کامله؟

پاسخ کارشناس لک لک:

سلام مامان گل. استرس چرا داری عزیزم؟ دیگه آخراشه. این همه سختی و زحمت کشیدی دیگه داره تموم میشه.

به زودی نی نی تو بغل میکنی و خوشحال ترین میشی عزیز دلم.

شما در 36 هفته نه ماه میشی. 37 هفته به بعد کامله و مشکلی نیست. نگران نباش عزیزم. این یه ذره هم تموم میشه.

سوالت رو از کارشناس، رایگان بپرس!