سوال
بازدیدها: 8653

سونوگرافی 34 هفته برای چیه ؟ من زایمان دوممه و بچه ی اولم سزارینی بود. باید سونو رو انجام بدم؟

حجم مایع آمنیوتیک چسبندگی جفت زایمان طبیعی زایمان سزارین زایمان قد و وزن جنین مایع آمنیوتیک هفته 33 بارداری میزان مایع آمنیوتیک سونوگرافی 34 هفته تعیین تاریخ زایمان اندازه گیری وزن جنین تعیین روش زایمان وضعیت جفت احتمال چسبندگی جفت
پرسش کاربر عزیز لک لک:

سلام خانم کارشناس. سونوگرافی 34 هفته برای چیه ؟

من هفته ی 33 بارداریم و سزارینیم و بچه ی دوممه.

توی این سونو، تاریخ زایمان و وزن رو میزنه؟ انجام دادن این سونو واجبه یا نه؟

پاسخ کارشناس لک لک:

سلام مامان گل.

برای تعیین قرارگیری جنین برای تعیین روش زایمانه که در صورت پایین بودن سر جنین، زایمان طبیعی باشه.

و در صورت بالا بودن سر جنین زایمان سزارین انجام میشه.

میزان مایع آمنیوتیک، میزان رسیدگی جفت و محلش و کلا بررسی وضعیت جفت و جنینه.

انجام این سونوگرافی واجبه مامان جان. خصوصا برای کسایی که سزارینی بودن و زایمان دومشونه. برای بررسی وضعیت جفت چون احتمال چسبندگی وجود داره.

این سونوگرافی تاریخ زایمان و وزن جنین هم مشخص میکنه.

سوالت رو از کارشناس، رایگان بپرس!