سوال
بازدیدها: 742

تالاسمی مینور مادر مشکلی برای جنین ایجاد میکنه؟ کم خونی مادر روی جنین تأثیر منفی داره؟

ابتلای جنین به تالاسمی هفته 21 بارداری کمخونی تالاسمی تالاسمی مینور تالاسمی ماژور کم خونی ماژور کم خونی مینور مادر ناقل تالاسمی پدر ناقل تالاسمی
پرسش کاربر عزیز لک لک:

سلام خانم کارشناس. تالاسمی مینور مادر مشکلی برای جنین ایجاد میکنه؟

من هفته 21 بارداری هستم.

رفتم دکتر متخصص، بهم گفتن کم خونی داری شاید حتی تالاسمی داشته باشی.

آزمایش دادم ولی هنوز جوابش نیومده و مشخص نیست که تالاسمی دارم یا نه.

میخواستم بدونم برای بچم ضرر داره؟ وضعیت بچه و همه چیز خوبه؟

پاسخ کارشناس لک لک:

سلاممامان گل.

عزیزم حتی اگر خودت هم تالاسمی داشته باشی و همسرت نداشته باشه، مشکلی نیست.

مهم اینه که یک زوج هر دو این مشکلو نداشته باشن چون ممکنه بچه تالاسمی بگیره (اگه خودتوت هردو این مشکلو داشته باشین).

اگر شما مینور باشین، ممکنه جنین شما هم تالاسمی مینور بگیره که مشکل ساز نیست.