سوال
بازدیدها: 388

خونریزی مجرای ادرار بعد سزارین بخاطر سوندیه که بهم وصل کردن؟ من 8 روزه سزارین شدم و امروز از مجرای ادرارم خون میاد

چسبندگی جفت زایمان سزارین
پرسش کاربر عزیز لک لک:

سلام خانم کارشناس. خسته نباشین. خونریزی مجرای ادرار بعد سزارین بخاطر سوندیه که بهم وصل کردن؟ 

من ۸ روزه سزارین کردم.

از دیروز فهمیدم از مجرای ادراریم خون میاد.

یعنی زخم شده یا بخاطر سوندی هست که بهم وصل کردن و عادیه؟ چیکار کنم خوب شه؟

خطر نداره؟

آخه من رحمم خون ریزی کرده بود در حین عمل، چون چسبندگی جفت داشتم.

پاسخ کارشناس لک لک:

سلام مامان گل.

عزیزم به نظر من باید بری دکتر که ببینن و معاینه کنن مجرای ادرارت رو.

میتونه این خونریزی به دلیل سوند باشه اما باید چک بشه حتما.

خطر نداره خودتو نگران نکن اما حتما برو که چک کنن.

سوالت رو از کارشناس، رایگان بپرس!