سوال
بازدیدها: 603

خونریزی مجرای ادرار بعد سزارین بخاطر سوندیه که بهم وصل کردن؟ من 8 روزه سزارین شدم و امروز از مجرای ادرارم خون میاد

چسبندگی جفت زایمان سزارین
پرسش کاربر عزیز لک لک:

سلام خانم کارشناس. خسته نباشین. خونریزی مجرای ادرار بعد سزارین بخاطر سوندیه که بهم وصل کردن؟ 

من ۸ روزه سزارین کردم.

از دیروز فهمیدم از مجرای ادراریم خون میاد.

یعنی زخم شده یا بخاطر سوندی هست که بهم وصل کردن و عادیه؟ چیکار کنم خوب شه؟

خطر نداره؟

آخه من رحمم خون ریزی کرده بود در حین عمل، چون چسبندگی جفت داشتم.

پاسخ کارشناس لک لک:

سلام مامان گل.

عزیزم به نظر من باید بری دکتر که ببینن و معاینه کنن مجرای ادرارت رو.

میتونه این خونریزی به دلیل سوند باشه اما باید چک بشه حتما.

خطر نداره خودتو نگران نکن اما حتما برو که چک کنن.