سوال
بازدیدها: 707

یک سال بعد سزارین میشه طبیعی زایمان کرد؟

منع زایمان طبیعی هفته 17 بارداری سابقه سزارین بالا پایین رفتن پله باز شدن بخیه بخیه سزارین پیاده روی
پرسش کاربر عزیز لک لک:

سلام کارشناس محترم. روزتون بخیر.

یک سال بعد سزارین میشه طبیعی زایمان کرد؟

من یک سال پیش سزارین کردم و الان 17 هفته باردارم.

میشه طبیعی زایمان کنم؟

چه کارایی برام خوبه؟ پیاده روی خوبه واسم یا نه؟

بعد من خونه م آپارتمانه و  آسانسور نداره.

چهار طبقه با پله میرم و میام. برای جنین خطر داره؟

پاسخ کارشناس لک لک:

سلام مامان جان.

عزیزم چون فاصله زایمان قبلیت با بارداری کم بوده

(همونجور که خودت گفتی یک سال) نمیتونی طبیعی زایمان کنی.

چون خطر باز شدن محل بخیه رحم هست.

در رابطه با پله و پیاده روی هم، خیلی آرام باید از پله ها بری بالا،

پیاده روی هم مشکل نداره میتونی انجام بدی.

فقط خیلی تند و بلندمدت نباشه. آروم و مدت زمان کم ایرادی نداره.