سوال
بازدیدها: 549

زایمان سزارین به طبیعی تبدیل میشه ؟میشه به جای سزارین طبیعی زایمان کنم؟

زایمان سزارین هفته 37 بارداری دهانه رحم وضعیت بریچ درد زایمان مراجعه به بیمارستان سابقه سزارین
پرسش کاربر عزیز لک لک:

سلام خانم کارشناس. زایمان سزارین به طبیعی تبدیل میشه ؟

من هفته 37 بارداری هستم.

دلیلی هست که زایمان سزارین تبدیل به طبیعی بشه؟

منظورم اینه که مثلا یه مشکلی یا مسئله‌ای پیش بیاد تا تاریخ سزارین

بعد به جای سزارین بگن باید طبیعی بشه؟!

مثلا دهانه رحم باز بشه یا به هر دلیل دیگه؟

من مدام این نگرانی رو دارم که بگن سزارین نمیشه باید طبیعی بشی.

من قبلا سزارین شدم. دکترم اون سری گفت سزارین چون بچمم بریچ بود.

حالا نمیدونم این دفعه بچه م چرخیده یا نه...

پاسخ کارشناس لک لک:

سلام مامان جان.

اگه درد زایمانی گرفتی سریع خودت رو به بیمارستان برسون تا سزارین بشی.

چون سابقه سزارین داری و سزارینی هستی، نگران نباش سزارینت میکنن.

اگه درد زایمانی گرفت سریع برو بیمارستان.