سوال
بازدیدها: 964

نوزاد برای آزمایش باید ناشتا باشه؟ بچه من بیست روزشه و دکتر گفته مشکوکه به تیروئید...

پرکاری تیروئید شیر دادن به نوزاد تیروئید مشکل تیروئید نوزاد
پرسش کاربر عزیز لک لک:

سلام خدمت کارشناس محترم. نوزاد برای آزمایش تیروئید باید ناشتا باشه؟

بچه من بیست روزشه.

چند وقت پیش آزمایش تیروئید گرفتن ازش. حالا جوابش اومده.

دکتر گفته مشکوک به تیروئیده.

گفتن باید آزمایش تکرار بشه. این بار براش چکاپ نوشتن.

حالا من نمیدونم باید فردا صبح شیر نخورده ببرمش یا شیر بهش بدم و بعد ببرمش برای آزمایش...

پاسخ کارشناس لک لک:

سلام مامان گل.

آزمایش رو قبل وعده شیر بعدی بده.

مثلا شش صبح یه وعده شیر خورده، قراره ساعت 8 و نیم شیر بخوره، ساعت 8 آزمایش بده زمان مناسبیه.

فقط اگر دارو مصرف میکنه، اونجا حتما بگو دارو میخوره.