سوال
بازدیدها: 355

امکان تغییر شکل رحم در بارداری هست؟ میشه بارداری اول رحم عادی باشه و تو بارداری دوم دو شاخ؟

رحم دوشاخ هفته 6 بارداری بارداری دوم
پرسش کاربر عزیز لک لک:

سلام خسته نباشین خانم کارشناس. امکان تغییر شکل رحم در بارداری هست؟

من هفته 6 بارداری هستم و بارداری دوممه.

میخواستم بپرسم امکانش هست که در بارداری اول رحم عادی بوده باشه ولی در بارداری دوم رحم دوشاخ شده باشه؟

رحم دوشاخ در روند بارداری مشکلی ایجاد میکنه؟

من یادم نمیاد که سر بارداری اولم دکتر چیزی درباره رحم دوشاخ بهم گفته باشه.

ولی این بار که دکتر رفتم، دکترم گفت رحمم دوشاخه. میشه همچین چیزی؟

پاسخ کارشناس لک لک:

سلام مامان عزیز.

شکل رحم در دو بارداری تغییر نمیکنه. یعنی اگر در بارداری اولت رحم عادی بوده، در بارداری دوم رحم دوشاخ نمیشه.

اما با رحم دوشاخ هم میشه بارداری بدون مشکل داشت.

اگر بارداری اولت خوب بوده، هیچ جای نگرانی نیست.