سوال
بازدیدها: 3635

بند ناف از هفته چندم احتمال پیچیدن دور گردن جنین رو داره؟ از هفته چند بند ناف بلند میشه؟

جلوگیری از پیچیدن بندناف هفته 16 بارداری بند ناف
پرسش کاربر عزیز لک لک:

سلام خانم کارشناس. خسته نباشین. بندناف از هفته چندم احتمال پیچیدن دور گردن جنین رو داره؟

من هفته 16 بارداری هستم.

میخواستم بپرسم از چند هفتگی حدودا دیگه بچه اونقدی بزرگ شده و بند ناف انقدری بلند شده که امکان داره بند ناف دور گردن جنین بپیچه؟

منظورم اینه که از کی دیگه باید مراقب باشم؟

میخوام بدونم خطرش از هفته چندم به بعده که از اون موقع بیشتر حواسم باشه...

پاسخ کارشناس لک لک:

سلام مامان جان.

عزیزم در حالت عادی این اتفاق نمیافته، مگر مواردی که بند ناف خیلی بلند باشه.

شما نمیتونی کاری کنی برای این قضیه.

فقط تغییر وضعیت ناگهانی نداشته باش مثلا یهو از جات بلند نشو یا یهویی غلت نزن.

از هفته 20 به بعد روی حرکت کردنت بیشتر دقت کن.

سوالت رو از کارشناس، رایگان بپرس!