سوال
بازدیدها: 546

دیدن لکه خون به خاطر فیبروم هست؟ دیروز موقع نزدیکی یکی دو لکه خون دیدم.

خونریزی بر اثر فیبروم هفته 25 بارداری لکه بینی بعد از نزدیکی میوم زخم دهانه رحم فیبروم مراجعه به متخصص زنان مراجعه به ماما
پرسش کاربر عزیز لک لک:

سلام خسته نباشید دیدن لکه خون به خاطر فیبروم هست؟

هفته 25 بارداری هستم کارشناس عزیز.

دیروز موقع نزدیکی یکی دو لکه خون دیدم. نیازی هست برم دکتر؟

آخه خونده بودم ممکنه لکه خون به خاطر فیبروم باشه.

امکان داره فیبروم باشه یا خدای ناکرده مشکل دیگه ای هست؟

پاسخ کارشناس لک لک:

سلام مامان گل.

عزیزم احتمال زخم دهانه رحم هم هست. ممکن هم هست به دلیل لکه خون که دیدی، فیبروم باشه.

اما نمیشه قطعی گفت باید معاینه بشی جانم.

در صورت تکرار حتما برای بررسی به ماما یا متخصص زنان مراجعه کنید.