سوال
بازدیدها: 540

حرکت جنین بریچ به پهلوی راست می خوابم، بیشتر میشه. طبیعیه؟

حرکت جنین هفته 22 تا 30 هفته 28 بارداری خوابیدن به پهلوی چپ خوابیدن به پهلوی راست حرکات جنین کنترل حرکت جنین بالش مخصوص بارداری شکل خوابیدن مادر وضعیت بریچ
پرسش کاربر عزیز لک لک:

سلام خدمت کارشناس محترم.

حرکت جنین بریچ به پهلوی راست میخوابم بیشتر میشه. چرا بهتر تکون میخوره؟

من از هفته بیست و پنج تکون های خفیف جنینمو حس کردم.

الان بیست و هشت هفتمه و بچم بریچه.

اما مشکل اینجاس که وقتی به پهلوی چپ دراز میکشم، تکوناش خیلی کمه.

ولی به پهلو راست دراز میکشم تکوناش بیشتره.

شنیدم خوب نیس درسته؟

البته دنده چپم خیلی درد میکنه و نمیتونم زیادم به چپ دراز بکشم.

اینکه ضربه هاش بیشتر مواقعی هست که به پهلوی راست خوابیدم، ایراد نداره؟

پاسخ کارشناس لک لک:

سلام مامان گل.

عزیزم توصیه ی ما دراز کشیدن به پهلوی چپ تا حد امکانه.

اما اگه مادر اذیت میشه، میتونه برخی مواقع در وضعیتی که راحت تره قرار بگیره.

یک بالش مخصوص خواب و نشستن در بارداری (حالت u شکل) بگیر.

بالش مخصوص بارداری برای اینکه بتونی به پهلوی چپ بخوابی کمک میکنه.

ایراد و مشکلی نداره که وقتی به پهلوی راست خوابیدی جنین بهتر حرکت میکنه.

احتمالا جنینت هم در اون حالت احساس راحتی بیشتری داره.

اما سعی کن با خریدن بالش بعد این بیشتر به پهلوی چپت بخوابی.

بارداری خوبی داشته باشی مامان گل.

سوالت رو از کارشناس، رایگان بپرس!