سوال
بازدیدها: 230

نداشتن رشد شکم روی حرکت جنین تأثیر میذاره؟ حرکت جنین خیلی کمه

حرکت جنین هفته 22 تا 30 هفته 29 بارداری کنترل حرکت جنین حرکت نکردن جنین کم شدن حرکات جنین بزرگ شدن شکم سفت شدن شکم جفت قدامی
پرسش کاربر عزیز لک لک:

سلام خانم کارشناس عزیز خسته نباشین.

نداشتن رشد شکم روی حرکت جنین تأثیر میذاره؟

من بیست و نه هفته باردارم.

بچه ام پسره و زیاد تکون نمیخوره. جفتمم قدامی گرید ۱ هست.

استرس گرفتم که نکنه مشکلی برای رشد جنین ایجاد شده باشه.

آخه شکمم زیاد رشدی نداشته، سفت هم نشده شکمم.

میشه راهنمایی کنید؟ ممنون میشم.

پاسخ کارشناس لک لک:

سلام مامان جان.

عزیزم تحرک جنین نیاز به تمرکز مادر داره.

مامان جان بعد ناهار، یک ماده غذایی شیرین بخور.

به پهلوی چپ بخواب و اگر توی نیم ساعت جنین پنج حرکت داشت، خوبه.

اندازه و ارتفاع شکم رو پزشکت اندازه میزنه.

اگر کوچیک باشه حتما بهت میگه، نگران نباش.

سوالت رو از کارشناس، رایگان بپرس!