سوال
بازدیدها: 9035

کم شدن حرکات جنین در هفته 39 به خاطر کم شدن جاشه؟

حرکت جنین هفته 37 تا آخر هفته 39 بارداری کم شدن حرکات جنین حرکات جنین حرکت نکردن جنین کنترل حرکت جنین سلامت جنین مراجعه به بیمارستان
پرسش کاربر عزیز لک لک:

سلام خانم کارشناس کم شدن حرکات جنین در هفته 39 به خاطر کم شدن جاشه؟

من هفته ۳۹ بارداری هستم.

جنینم دو روزه تکون نمیخوره، اشکال نداره؟

خیلی نگرانم ولی نمیدونم چی کار باید بکنم.

 تعداد حرکات جنین در هفته 39 چقدر باید باشه؟

ممنون میشم راهنماییم کنین.

پاسخ کارشناس لک لک:

سلام عزیزم.

یه خوراکی شیرین بخور و به پهلوی چپ دراز بکش.

نیم ساعت حرکات جنین رو بشمر.

اگه حرکت نباشه یا کمتر از ۵ حرکت باشه، باید در اسرع وقت به بیمارستان مراجعه کنی.

کاری که گفتم رو حتما بکن و بهم نتیجه رو خبر بده.

طی نیم ساعت باید ۵ تا حرکت باشه.

اگر نبود همین امشب به بیمارستان مراجعه کن.

باید تست سلامت جنین بدی عزیزم.

حتما برو و پشت گوش ننداز. همین امشب برو.

سوالت رو از کارشناس، رایگان بپرس!