سوال
بازدیدها: 857

جفت خلفی باعث لکه بینی در بارداری میشه؟

جفت خلفی هفته 12 بارداری شیاف پروژسترون غربالگری آنومالی اسکن آنومالی سونوگرافی آنومالی غربالگری مرحله اول
پرسش کاربر عزیز لک لک:

سلام کارشناس محترم.

من هفته 12 بارداری هستم.

به خاطر لکه بینی روز چهارشنبه رفتم دکتر.

برام آمپول و شیاف پروژسترون تجویز کردن که هر 12 ساعت باید استفاده کنم.

و غربالگری و آنومالی هم نوشتن و گفتن که انجام بدم و جوابشو ببرم براشون.

توی نتیجه سونوگرافی، جفت خلفی با کشیدگی اندک بر اینتروال اوس نوشتن.

جفت خلفی باعث لکه بینی در بارداری شده؟

منتظر جواب آزمایش خون هستم که برم دکتر.

جواب رو 4 آذر میدن. اگه شیاف رو تا اون موقع استفاده کنم ضرر داره؟

پاسخ کارشناس لک لک:

سلام مامان عزیز.

درباره اینکه پرسیدی شیاف رو تا روزی که میری دکتر مصرف کنی یا نه، باید بهت بگم که هر تعداد شیاف برات تجویز کردن رو همش رو استفاده کن عزیزم.

حالا یا تا اون تاریخ تموم میشن که دیگه نمیخواد استفاده کنی، اگرم تموم نشد هروقت رفتی پیش دکترت از خودشون بپرس که باید چیکار کنی.