سوال
بازدیدها: 402

قند پیش از بارداری 94 یعنی دیابت بارداری میگیرم؟

آزمایش پیش از بارداری قند دیابت بارداری مراجعه به مشاوره تغذیه خوردن قند و شکر نشاسته ورزش
پرسش کاربر عزیز لک لک:

سلام خانوم کارشناس.

من امروز رفتم دکتر بهم گفت قندت بالاست.

آزمایشی که داده بودم برای پیش از بارداری بود و قندم 94 بود.

خیلی نگرانم احتمال داره دیابت بارداری بگیرم؟

پاسخ کارشناس لک لک:

سلام عزیزم. بله کمی بالاست.

ولی جای نگرانی نیست.

تحت نظر یک کارشناس تغذیه، رژیم مناسب داشته باشین.

ممکنه پزشک شما آزمایش تکمیلی دیگه ای درخواست بده.

مواد قندی و نشاسته ای کمتری هم کصرف کنید.

کمی ورزش هم در برنامه روزانه تون بگنجونید.