سوال
بازدیدها: 332

در حالت خوابیده چرخیدن ضرر نداره برای بچه؟

چرخیدن در خواب هفته 35 بارداری شکل خوابیدن مادر خوابیدن به پهلوی چپ خوابیدن به پهلوی راست آسیب به جنین
پرسش کاربر عزیز لک لک:

سلام و خسته نباشید خدمت شما.

من هفته 35 هستم.

زمان خوابیدن خیلی جا به جا میشم.

از پهلوی راست به چپ و برعکس.

زمان جا به جایی هم نمیشینم.

یعنی همون در حالت خوابیده چرخیدن ضرر نداره برای بچه؟

آروم میچرخم. مشکلی برای بچه پیش نمیاد؟

پاسخ کارشناس لک لک:

سلام مامان عزیز. به سلامتی چیزی تا زایمان نمونده.

نه هیچ مشکلی نیست.

فقط آروم پهلو به پهلو شو و حرکت ناگهانی نکن.

آروم به سمت شکم برگرد بعد کمی روی آرنجت تکیه کن و بعدش آروم نیم خیز شو و بچرخ.

لازم نیست عزیزم کامل بشینی.