سوال
بازدیدها: 220

استخر رفتن در بارداری ضرر داره؟

احتمال عفونت هفته 18 بارداری درمان عفونت عوارض مصرف دارو
پرسش کاربر عزیز لک لک:

سلام کارشناس عزیز ببخشید استخر رفتن در بارداری ضرر داره؟

هفته 18 هستم.

قبلا خیلی استخر می رفتم.

خدا رو شکر سابقه عفونت یا مشکل دیگه ای ندارم عزیزم.

میخواستم از شما اجازه بگیرم اگر مشکلی نیست برم.

پاسخ کارشناس لک لک:

سلام مامان جان. نه استخر نرید عزیزم.

احتمال عفونت و مشکلات دیگه هست.

در بارداری احتمال عفونت بیشتر هم میشه.

درمانش هم مسلما دارو و... میخواد که بهتره در بارداری مصرف نشه.

روزه شک دار نگیری بهتره مامان جان. استخر حتی تمیز هم بود نرید.