سوال
بازدیدها: 571

خوابیدن به پهلوی راست تو بارداری خطرناکه؟

خوابیدن به پهلوی راست خوابیدن به پهلوی چپ مشکل خواب هفته 26 بارداری آسیب به جنین پوزیشن مناسب خونرسانی به جفت و جنین اختلال خونرسانی به جنین
پرسش کاربر عزیز لک لک:

سلام کارشناس عزیز خوابیدن به پهلوی راست تو بارداری خطرناکه؟

26 هفته بارداری هستم.

خسته شدم انقدر به پهلوی چپ خوابیدم.

میشه چند دقیقه به سمت راست بخوابم؟

مشکلی برای جنین پیش نمیاد؟

پاسخ کارشناس لک لک:

سلام گلم خوابیدن به پهلو در بارداری بهترین پوزیشنه.

حالا زمان دقیق نداره مثلا بگیم یک ساعت میتونی به چپ بخوابی یا به راست.

تو بارداری بهتره به علت کاهش خونرسانی به جفت به پشت نخوابی

پهلوی چپ بهترین پوزیشن خوابیدنه.

به خاطر این که اکسیژن رسانی به جفت و جنین در این موقعیت بهتره.

ولی میتونی به پهلوی راستم بخوابی. اشکالی نداره.

ولی سعی کن بیشتر اوقات به پهلوی چپ بخوابی.