سوال
بازدیدها: 254

عدد نرمال آب دور جنین چنده؟

حجم نرمال مایع آمنیوتیک هفته 33 بارداری مایع آمنیوتیک مصرف مایعات میزان مایع آمنیوتیک اندکس مایع آمنیوتیک حجم مایع آمنیوتیک مایع آمنیوتیک کمتر از حد نرمال
پرسش کاربر عزیز لک لک:

سلام کارشناس بزرگوار عدد نرمال آب دور جنین چنده؟

هفته 33 هستم.

برای من نوشته آب دور جنینم هفت سانتی متره.

آب دور جنین هفت سانت خوب نیست از نظر شما؟

البته در حال تزریق سرم هم و استفاده مایعات هستم.

خیلی نگرانم خانم کارشناس.

پاسخ کارشناس لک لک:

سلام عزیزم حجم مایع آمنیون دور جنین توی سونوگرافی به دو صورت گزارش میشه:

یکی اندازه گیری پاکه مایع آمنیون که باید دو سانتی متر یا بیشتر باشه.

یکی اندازه گیری اندکس مایع آمنیون دور جنین که باید بیش از هشت سانتی متر باشه.

بیشتر استراحت کن و مایعات زیاد بخور. خیر عزیزم نگران نباشید.

سوالت رو از کارشناس، رایگان بپرس!