سوال
بازدیدها: 976

نزدیک ترین زمان مثبت شدن آزمایش خون بارداری بعد از نزدیکی کی هست؟

آزمایش خون بارداری تیتر بتا آزمایش خون بارداری تست بتا تست بارداری مثبت بی بی چک مثبت خطای بی بی چک بی بی چک بعد از نزدیکی لقاح تأخیر پریود
پرسش کاربر عزیز لک لک:

سلام خانم کارشناس نزدیک ترین زمان مثبت شدن آزمایش خون بارداری بعد از نزدیکی کی هست؟

نزدیک ترین زمانی که آزمایش خون و تست بارداری مثبت میشه، چند روز بعد نزدیکی هست؟

بعد یک هفته از نزدیکی امکان دارد بی بی چک ۲ خط بیفته؟ یعنی مثبت بشه؟

بعد از یک هفته بعد از نزدیکی امکان داره تیتر بتا ۴۲۰ شه؟

پاسخ کارشناس لک لک:

سلام جانم. زودترین زمان مثبت شدن آزمایش خون بارداری ۲ الی ۳ هفته بعد از لقاح هست.

برای بی بی چک هم همین موضوع صدق میکنه.

یا ۲ الی ۳ هفته بعد از لقاح یا یک هفته بعد از تأخیر در پریود عزیزم.

زودتر از این مدت معلوم نیست.

فقط یادت باشه بی بی چک خطا داره و مثل آزمایش خون بارداری معتبر نیست.

یک هفته بعد از نزدیکی هم ممکن نیست که بتا ۴۲۰ بشه.

سوالت رو از کارشناس، رایگان بپرس!