سوال
بازدیدها: 349

امکان داره ۱۰ روز بعد از hcg تخمک آزاد شه و لقاح انجام شه همون روز؟

آزاد شدن تخمک آمپول اچ سی جی آمپول اچ ام جی آمپول آزادسازی تخمک لقاح نزدیکی فولیکول تعداد فولیکول اندازه فولیکول باردار نشدن
پرسش کاربر عزیز لک لک:

سلام خسته نباشی امکان داره ۱۰ روز بعد از hcg تخمک آزاد شه و لقاح انجام شه همون روز؟

خانم کارشناس من برای باردار نشدنم دارو و آمپول گرفتم.

روز ۱۳ ۱۴ ۱۵ آمپول hmg تزریق شد و فولیکول ۱۳ ۱۹ ۱۴ داشتم.

اگه ۱۶ سیکل hcg تزریق شه، امکان داره ۲۶ سیکل تخمک آزاد شه و ۲۶ سیکل لقاح انجام شه؟

یعنی تخمک بعد ۱۰ روز از تزریق آزاد شه؟ امکان داره؟

پاسخ کارشناس لک لک:

سلام عزیزم. 

نه عزیزم معمولا حدود ۳۶ ساعت بعد از تزریق آزاد میشه.

تخمک بعد از تزریق آمپول آزادسازی بین 24 تا 48 ساعت آزاد میشه جانم.

سوالت رو از کارشناس، رایگان بپرس!