سوال
بازدیدها: 2811

برای پسر دار شدن در ماه دوم بارداری هنوز فرصت هست؟

اقدامات لازم برای پسردار شدن بارداری سوم ماه دوم لقاح تعیین جنسیت قبل از بارداری
پرسش کاربر عزیز لک لک:

سلام خانم کارشناس برای پسر دار شدن در ماه دوم بارداری هنوز فرصت هست؟

فکر میکنم ماه دوم بارداری هستم.

بارداری سومم هست.

دو تا دختر فرشته دارم.

اما میخوام این فرزندم پسر بشه.

برای پسر دار شدن در ماه دوم بارداری هنوز فرصت هست؟

اصلا تو ماه دوم میشه جنسیت رو پسر کرد؟

اگر راهی برای پسر دار شدن هست، چه چیزی پیشنهاد میکنید؟

پاسخ کارشناس لک لک:

سلام مامان جان. خدا بچه های عزیزت رو سلامت نگه داره.

عزیزم جنسیت از بدو لقاح شکل میگیره.

دیگه الان شما نمیتونی کاری برای پسردار شدن بکنی.

تعیین جنسیت رو حداقل باید سه ماه قبل از بارداری باید انجام داد.

تا لحظه ای که لقاح شکل بگیره، دیگه نمیشه عزیزم کاری کرد.