سوال
بازدیدها: 963

تشکیل نشدن قلب جنین تا هفته ۱۲ یعنی سقط میشه؟

رشد نکردن جنین سونوگرافی سقط جنین کورتاژ تشکیل قلب جنین ساک حاملگی ساک بارداری ضربان قلب جنین خونریزی خونریزی تیره مصرف دارو سقط ناقص بقایای جنین در رحم هفته 12 بارداری
پرسش کاربر عزیز لک لک:

سلام خانم کارشناس.

بخشید تشکیل نشدن قلب جنین تا هفته ۱۲ یعنی نیاز به سقط داره؟

من ۱۲ هفته باردارم.

سونوگرافی دادم گفتن قلب بچه تشکیل نشده.

در نتیجه سونوگرافی نوشته بود:

ساک حاملگی با حدود نامنظم با فتال پل چسبیده به دیواره خلفی ساک حاملگی بر اساس CRL=3 برابر با ۶ هفته در کاویته رحم مشهود است. FHR جنین دیده نمی شود.

این یعنی جنین مشکل داره و باید سقط بشه؟

چند هفته قلب تشکیل میشه؟

بهم گفتن ۱۲ هفته ای ولی جنینت ۶ هفته رشد کرده.

درضمن خونریزی هم کمی دارم.

خونریزیم هم تیکه و لخته نیست؛ حالت آب و رنگ تیره مایل به سیاهه.

چی بخورم که خودش بیفته و کورتاژ نشم؟

پاسخ کارشناس لک لک:

سلام عزیزم.

قلب دیده نشده و با توجه به اینکه خونریزی هم داری متاسفانه سقط میشه.

هفت هفته قلب باید دیده شه، شما الان ۱۲ هفته ای بعیده دیگه تشکیل بشه. 

در هر صورت اگر بخواد کامل دفع نشه یا دارو میدند یا کورتاژ می کنند.

برای اینکه دفع ناقص نباشه، بهترین راه اینه که دارو بدند.

شما صبر نکنید عزیزم برید دارو بدن سقط شه.

پله بالا پایین کن ورزش و فعالیت سنگین انجام بده.

سوالت رو از کارشناس، رایگان بپرس!