سوال
بازدیدها: 124

ریسک خطر بیوشیمی در غربالگری یعنی چی؟ سندروم داون زده ۱:۱۸۷۰

سندروم داون غربالگری مرحله دوم آمنیوسنتز تفسیر غربالگری های ریسک ریسک بالا
پرسش کاربر عزیز لک لک:

سلام خانم دکتر ریسک خطر بیوشیمی در غربالگری یعنی چی؟ سندروم داون زده ۱:۱۸۷۰

من امروز جواب غربالگری دومم رو بردم پیش دکترم گفت همه چی منفیه.

ولی نمیدونم چرا آمنیوسنتز فرستاده.

عدد جلوی سندروم داون زده ۱:۱۸۷۰ اما قرمز نیست.

پایین صفحه نوشته تنها ریسک خطر بیوشیمی سندروم داون ۱:۳۳۶

تنها ریسک خطر بیوشیمی یعنی چی؟

عددی که جلوی سندروم داون نوشته خوبه عددش؟! ۱:۱۸۷۰

پاسخ کارشناس لک لک:

سلام مامان جان. نه نترسید عزیزم.

برای اطمینان بیشتر برای شما آمنیوسنتز درخواست دادن.

ریسک خطر بیوشیمی یعنی فقط طبق آزمایش خون.

هر غربالگری رنج خودش رو داره.

طبق اعدادی که برای من فرستادید، مشکلی نیست.

دکتر شما با توجه به وضعیت شما برای خیال راحتی بیشتر درخواست کردن.

حتما آزمایش آمنیوسنتز رو انجام بدید و با خیال راحت با نتایج غربالگری مراجعه کنید.

سوالت رو از کارشناس، رایگان بپرس!