سوال
بازدیدها: 541

دیکلوفناک برای درد پهلو در بارداری میشه بخورم؟

قرص دیکلوفناک اوایل بارداری درد کلیه در بارداری درد پهلو در بارداری تیر کشیدن پهلو مصرف خودسرانه دارو تکرر ادرار سوزش ادرار مراجعه به پزشک مصرف مایعات آزمایش ادرار
پرسش کاربر عزیز لک لک:

سلام خانم کارشناس وقت بخیر

از صبح پهلوم و کلیه هام خیلی درد میکنه.

دست که میذاری تیر میکشه.

اوایل بارداری هستم. این درد از چیه خانم کارشناس؟

قرص دیکلوفناک برای پهلو درد بخورم، در بارداری مشکل نداره؟

پاسخ کارشناس لک لک:

سلام عزیزم. خیر هیچ دارویی خودسرانه مصرف نکنید.

اگر تکرر و سوزش ادرار هم دارید، احتمال زیاد دچار عفونت ادراری شدید.

برید آزمایش ادرار بدید تا دارو بدن خوب بشید.

مصرف مایعات رو فقط زیاد کنید عزیزم

تکرار میکنم عزیزم قرص دیکلوفناک در بارداری سرخود نخورید. برید دکتر جانم.