سوال
بازدیدها: 106

آزمایش کومبس غیر مستقیم در سه ماهه دوم برای چیه؟

گروه خونی مادر منفی گروه خونی پدر منفی آزمایش کومبس غیرمستقیم هفته 24 بارداری گروه خونی پدر مثبت گروه خونی جنین گروه خونی A منفی ناسازگاری خون مادر و جنین آمپول روگام سه ماهه دوم مراجعه به پزشک آزمایش کومبس
پرسش کاربر عزیز لک لک:

سلام خانم کارشناس روزتون بخیر

من هفته 24 هستم.

گروه خونیه من و شوهرم هر دو A منفیه.

آزمایش کومبس غیر مستقیم در سه ماهه دوم میشه بگین برای چی هست؟

پاسخ کارشناس لک لک:

سلام مامان جان.

برای بررسی ناسازگاری خونی مادر و جنین درخواست میشه.

کومبس زمانی درخواست میشه که گروه خونیه مادر منفی و همسرشون مثبته.

اگر هر دو منفی هستید دیگه نیازی نیست.

بازم با پزشکت مشورت کن عزیزم.

سوالت رو از کارشناس، رایگان بپرس!