سفت شدن شکم

بازدیدها: 397

سوال ها

1

برای از بین رفتن کیست تخمدان 7 سانتی متری چه کار کنم؟

2

شل و سفت شدن شکم از عوارض آمپول بتامتازون است؟

3

تنگی نفس بعد آمپول بتامتازون طبیعیه؟

4

درد شدید دل هفته 34 بارداری دوقلو خطرناکه؟

5

خیس شدن لباس زیر بعد از تزریق پرولوتون طبیعیه؟

6

علت تجویز پرولوتون چیه؟

7

آمپول پرولوتون برای زایمان طبیعی مشکلی ایجاد کنه؟

8

علائم کنده شدن جفت چیه؟

9

دلیل ورم کردن شکم نوزاد و مدفوع نکردن چی میتونه باشه؟

10

هنگام مدفوع کردن نوزاد سرخ میشه و گریه میکنه. چی کار کنم؟

11

برای کار کردن شکم نوزاد سفت میشه، گریه میکنه، چی کار میشه کرد؟

12

افزایش دل درد مادر در جنین عرضی طبیعیه؟

13

سفت شدن شکم بعد مصرف هیوسین طبیعیه؟ حسش مثل نبضه

14

خونریزی بینی ربطی به سقط جنین داره؟

15

سوزش و ناراحتی معده در بارداری طبیعیه؟

16

حرکت کم جنین و بزرگ و سفت نشدن شکم نشانه رشد نکردن جنینه؟

17

حرکت زیاد و مچاله شدن جنین گوشه شکم مشکلی داره؟

18

ممکنه علت سفت شدن جنین در هفته 28 بارداری چرخش جنین باشه؟

19

بارداری بدون علامت بارداری پوچه؟