منع فعالیت زیاد اوایل بارداری

بازدیدها: 378

سوال ها

1

لخته کوچک و درد کم تخمدان در هفته 13 بعد فعالیت زیاد خطرناکه؟

2

علت خونریزی از هفته ١٠ سقط یکی از قل هاست یا پایین بودن جفت؟

3

دفع لخته خیلی کوچک بعد نزدیکی در 4 هفته یعنی بچه سقط شده؟

4

خارج شدن لخته گوشی و خونریزی در 7 هفته یعنی احتمال سقط؟

5

رگه های صورتی و قهوه ای در هفته 10 بارداری به خاطر چیه؟

6

خونریزی صورتی روشن در هفته 9 شده قرمز و قهوه ای چیکار کنم؟

7

دیدن مایع قهوه ای کمرنگ روی دستمال در اوایل بارداری چیز بدیه؟

8

ممکنه خون بعد سقط به حالت لکه بینی باشه یا لخته میاد؟

9

ممکنه علت لکه بینی در هفته 9 بارداری جلو بودن جفت باشه؟

10

امکان تکرار لکه بینی بعد از قطع شدنش هست؟

11

ممکنه لکه بینی قهوه ای به علت سرماخوردگی باشه؟

12

ممکنه ترشحات چرکی و قهوه ای در 7 هفته به علت قارچ باشه؟!

13

ترشحات خونی غلیظ همراه با چرک، در هفته 8 بارداری خطرناکه؟

14

علت ترشحات قهوه ای بعد از نزدیکی چیه؟

15

ممکنه علت لک بینی قهوه ای شیاف فرتیژست باشه؟

16

لکه بینی قهوه ای با وجود رحم دوشاخ به علت سقط جنین ممکنه؟

17

ممکنه علت لک بینی در بارداری سقط قبلی باشه؟

18

در هفته 4 بارداری برای جلوگیری از سقط و لک بینی شیاف میدن؟

19

مصرف شیاف پروژسترون برای جلوگیری از سقط مجازه؟ ترشح قهوه ای دارم

20

ضعیف بودن قلب جنین یعنی چی؟

21

ممکنه علت سقط جنین کیست تخمدان باشه؟

22

لک صورتی در هفته ۶ بارداری علامت سقطه؟

23

با دیدن لک قهوه ای در هفته 7 چی کار باید کرد؟

24

شکمم نسبت به هفته های قبل کوچیک شده. دلیلش چیه؟

25

پیاده روی برای جفت پایین ضرری نداره؟

26

پیاده روی اربعین خطر سقط جنین داره؟ من هفته 5 بارداری هستم و میخوام برای اربعین برم کربلا...