آزمایش دفع پروتئین ادرار

بازدیدها: 331

سوال ها

1

اضافه وزن 10 کیلو تا هفته 19 حاملگی زیاده؟ سابقه دیابت هم داریم.

2

افزایش وزن به علت مولتی ویتامین طبیعیه؟

3

دیدن اکلیل نورانی جلوی چشم در بارداری به چه دلیلی هست؟

4

ورم پا و اضافه وزن ناگهانی بارداری از علائم دفع پروتئین ادراره؟

5

راه درمان دفع پروتئین ادرار در بارداری چیه؟

6

بودن پروتئین از هفته 10 در آزمایش طبیعیه؟

7

علت خون در ادرار دفع پروتئین دوران بارداریه؟

8

فشار خون بارداری برای چی به وجود میاد؟

9

دوبار خونریزی بینی در یک روز توی دوران بارداری جای نگرانی داره؟

10

سرگیجه و تاری دید در هفته 30 بارداری به خاطر چیه؟

11

داروی افسردگی در بارداری باعث تاری دید میشه؟

12

برگشتن حالت ویار در بارداری عجیب نیست؟ تو هفته 26 ویارم برگشت

13

دلیل حالت تهوع شدید اواخر بارداری چیه؟ معده درد شدید هم دارم.

14

بعد سرفه بالا آوردن در بارداری طبیعیه؟ خیلی وقته ویارم تموم شده

15

خارش و ورم کف پا در بارداری به چه دلیله؟ باید چیکار کنم که خوب شه؟ برای جنین ضرر داره؟