ویار بارداری

ویار بارداری

بازدیدها: 456

سوال ها

1

کم شدن اشتها و کاهش وزن در بارداری باعث توقف رشد جنین میشه؟

2

خوردن یخ در هفته 35 بارداری باعث فلج شدن جنین میشه؟

3

ب6 و قطره زنجبیل برای درمان تهوع من فایده ندارن. چی کار کنم؟

4

برگشتن حالت ویار در بارداری عجیب نیست؟ تو هفته 26 ویارم برگشت

5

ویار زیتون در بارداری مشکلی نداره؟ میشه زیتون خورد؟

6

قطع ویار بارداری به طور ناگهانی در هفته ۱۴ بارداری خطرناکه؟

7

خوردن جگر خام به خاطر ویار در بارداری مجازه؟ کله پاچه خوردن چی؟

8

مصرف دمیترون به خاطر ویار شدید در بارداری ایرادی نداره؟

9

هویج در غذا در بارداری ضرر داره؟ آب هویج چطور؟

10

یک ساک حاملگی حاوی جنین بدون FHR در کاویته رحم یعنی چی؟

11

تاری چشم به خاطر کمخونی در بارداری پیش میاد؟

12

کلسیم و فولیک اسید به خاطر تهوع نمیتونم بخورم. چی کار کنم؟

13

برای رفع تهوع حاملگی چی خوبه؟ چه خوراکی های کمک میکنه؟

14

برای افزایش اشتها در بارداری چی کار کنم؟ 5 ماه ویار شدید داشتم

15

کمبود وزن به خاطر ویار شدید سه ماه اول بارداری قابل جبرانه؟

16

بارداری بدون علامت بارداری پوچه؟

17

خوردن برنج خام و نیم پز در هفته 15 برای جنین ضرر داره؟

18

عرق بادرنجویه برای ویار بارداری مفیده؟ شنیدم برای معده خوبه و ویارو بهتر میکنه...

19

خوردن زنجبیل تهوع بارداری رو کنترل میکنه؟ چه راه هایی برای کنترل تهوع در بارداری هست؟

20

هورمون hcg بالا ویار شدید میاره؟