سابقه سزارین

بازدیدها: 348

سوال ها

1

سونوگرافی چسبندگی رحم و جفت با سابقه سزارین اجباریه؟

2

زایمان طبیعی بعد سزارین به خاطر دوقلویی امکان پذیره؟

3

جفت قدامی تحتانی باعث چسبندگی رحم در بارداری میشه؟

4

سرماخوردگی مانع از انجام عمل سزارین میشه؟

5

زایمان سزارین به طبیعی تبدیل میشه ؟میشه به جای سزارین طبیعی زایمان کنم؟

6

یک سال بعد سزارین میشه طبیعی زایمان کرد؟

7

چهارسال بعد سزارین زایمان طبیعی مشکلی نداره؟

8

چرب کردن سینه با ویتامین آ د باعث زایمان زودرس میشه؟

9

چرا زمان زایمان سزارین دوقلوها زودتر از موعد اصلی زایمانه؟

10

سونو داپلر در هفته 26 بارداری دوم برای چیه؟

11

جفت فوندال قدامی در سزارین دوم مشکلی ایجاد میکنه؟

12

جفت قدامی تحتانی با سابقه سزارین باعث چسبندگی رحم میشه؟

13

آمپول بی حسی برای کورتاژ همان آمپول بی حسی برای سزارینه؟

14

سقط 10 ماه بعد از سزارین همراه با درد جای بخیه سزارین طبیعیه؟

15

کمبود آهن در بارداری باعث خواب رفتن دست میشه؟ بارداری سوم منه

16

گز گز دست و پا در هفته 33 بارداری سوم به خاطر چیه؟

17

جلوگیری کردن باعث خشک شدن رحم میشه؟ من یک سال و نیم جلوگیری کردم الان میخوام باردار شم