عوارض آمپول بتامتازون

بازدیدها: 568

سوال ها

1

شل و سفت شدن شکم از عوارض آمپل بتامتازون است؟

2

ضعیف شدن حرکات جنین بعد بتامتازون خطرناک نیست؟

3

تنگی نفس بعد آمپول بتامتازون طبیعیه؟

4

عوارض آمپول بتامتازون در بارداری چیه؟

5

تنگی نفس از عوارض بتامتازون هست؟

6

تکون نخوردن جنین بعد از آمپول بتامتازون طبیعیه؟

7

علت سفت شدن جنین بعد از بتامتازون چیه؟

8

کم نشدن حرکات جنین بعد بتامتازون یعنی روش تاثیر نداشته؟

9

تزریق آمپول بتامتازون در بارداری به خاطر حساسیت خطرناکه؟

10

تزریق بتامتازون بعد از تزریق پرولوتون اشکال نداره؟

11

آمپول بتا باعث کاهش حرکات جنین میشه؟ حرکت دوقلو هام کم شده

12

سفت شدن شکم بعد تزریق بتامتازون طبیعیه؟

13

3تا آمپول بتا علاوه بر 6تای قبلی برای جنین ضرر نداره؟ شنیدم روی مغز جنین اثر میذاره...

14

چند روز بعد از تزریق بتامتازون در هفته 32 ریه جنین کامل میشود؟

15

آمپول بتامتازون در هفته 33 بارداری باعث کاهش حرکت جنین میشه؟

16

عوارض تزریق آمپول بتامتازون در هفته 32 بارداری برای جنین چیه؟