سوال
بازدیدها: 1619

عدد نرمال کیسه آب در هفته 33 بارداری چنده؟

حجم نرمال مایع آمنیوتیک هفته 33 بارداری مایع آمنیوتیک مصرف مایعات میزان مایع آمنیوتیک اندکس مایع آمنیوتیک حجم مایع آمنیوتیک مایع آمنیوتیک کمتر از حد نرمال استراحت در بارداری سونوگرافی afi
پرسش کاربر عزیز لک لک:

سلام کارشناس بزرگوار.

عدد نرمال کیسه آب در هفته 33 بارداری چنده؟

هفته 33 بارداری هستم.

برای من سونوگرافی نوشته عدد مایع آمنیوتیک 7 سانتی متر.

عدد نرمال آب دور جنین چنده؟

البته در حال تزریق سرم و استفاده از مایعات هستم.

خیلی نگرانم خانم کارشناس.

پاسخ کارشناس لک لک:

سلام عزیزم.

حجم مایع آمنیون دور جنین توی سونوگرافی به دو صورت گزارش میشه:

یکی اندازه گیری بزرگترین پاکۀ­ عمودی مایع آمنیون (MVP یا maximum vertical pocket) که باید دو سانتی متر یا بیشتر باشه.

یکی اندازه گیری اندکس مایع آمنیون (AFI یا amniotic fluid index) دور جنین که باید بیش از هشت سانتی متر باشه.

بیشتر استراحت کن و مایعات زیاد بخور.

باید ببینید این عدد 7 رو طبق کدوم روش براتون تو سونوگرافی گزارش دادن.

سوالت رو از کارشناس، رایگان بپرس!
هفته 33 بارداری