گروه خونی مادر منفی

بازدیدها: 1815

سوال ها

1

آزمایش کومبس غیر مستقیم در سه ماهه دوم برای چیه؟

2

آزمایش کومبس تا چند هفتگی وقت داریم؟

3

برای تزریق آمپول روگام تا کی زمان دارم؟

4

آزمایش کومبس در بارداری اول برای چی درخواست میشه؟

5

با وجود کومبس منفی روگام لازم است؟

6

نتیجه آزمایش کومبس نوشته Indirect منفی. این یعنی چی؟

7

اگر آمپول روگام نزنیم چی میشه؟ سقط میشه؟

8

بعد سقط آمپول روگام نزدم. الان دوباره باردارم و میخوام بدونم کی باید روگام رو تزریق کنم...

9

گروه خونی شوهرم معلوم نیست روگام برای جنین مشکلی ایجاد میکنه؟ گروه خونی من منفیه...

10

زدن روگام در بارداری دوم هم واجبه ؟ توی بارداری اولم روگام زدم و الان دوباره باردارم...

11

زدن آمپول روگام ضروریه ؟ من گروه خونیم منفیه ولی شوهرم گروه خونش مثبته...

12

روگام برای مادر با گروه خونی منفی حتما تزریق میشه؟ من گروه خونیم مثبته ولی شوهرم منفیه...

13

نزدن آمپول روگام مشکلی داره ؟ گروه خونی من و همسرم AB هست. فقط من منفیم اون مثبت...

14

دلیل زدن آمپول روگام در بارداری چیه؟ گروه خونی من O+ و شوهرم B- هستش...

15

مکمل های سه ماهه اول بارداری چی هست؟