قرص کلسیم

بازدیدها: 277

سوال ها

1

درد واژن نشانه زایمان زوردسه؟ استخوان واژنم درد داره

2

علت درد پا در بارداری از کف پا تا زانو چیه؟

3

درد شدید استخوان لگن در بارداری طبیعیه؟

4

برای درد استخوان پا در بارداری چه کار کنم؟

5

برای درد عفونت در بارداري پماد دیکلوفناک استفاده کنم؟

6

افزایش وزن به علت مولتی ویتامین طبیعیه؟

7

پماد واژینال کلوتریمازول با جفت پایین خطری نداره؟

8

ژلوفن و کدئین برای سردرد میگرنی بارداری مناسبن؟

9

تاری دید به علت تیروئید و مصرف لووتیروکسین در هفته 17 ممکنه؟

10

ناسازگاری مکمل کلسی کر با معده چطور قابل جبرانه؟

11

قرص کلسیم باعث معده درد میشه به جاش چی میتونم بخورم؟ قرص استئوکینون در بارداری مجازه؟

12

کلسیم و فولیک اسید به خاطر تهوع نمیتونم بخورم. چی کار کنم؟

13

پا درد و بی حسی دست در بارداری خیلی اذیتم میکنه. چیکار میتونم بکنم؟

14

علت گز گز اندام ها در بارداری چیه؟ قرص آهن میخورم. کم خونی هم ندارم

15

گز گز دست و پا در هفته 33 بارداری سوم به خاطر چیه؟

16

قرص پریناتال و آ اس آ در بارداری ضرر داره؟ دستم گز گز میکنه و سوزن سوزن میشه