عوارض بارداری

بازدیدها: 333

سوال ها

1

لمس شدن دست و پا در بارداری نشونه ی ام اسه یا از عوارض بارداریه؟ از وقتی باردار شدم، چندبار اینجوری بی حس شدم

2

ممکنه علت جوش صورت در بارداری مواد غذایی گرم باشه؟

3

ممکنه جوش های قرمز در حاملگی از خوردن پرتقال باشه؟

4

دونه های قرمز روی پا همراه با خارش در بارداری از چیه؟

5

برای برطرف کردن بی خوابی در بارداری چه کار کنم؟

6

مصرف دیفن هیدرامین برای بی خوابی در بارداری مجازه؟

7

بی خوابی مادر واسه جنین ضرر داره؟

8

بند اومدن نفس و سنگینی معده موقع خواب تو بارداری از چیه؟

9

چرا موقع خوابیدن به پهلوی راست نفس تنگی و حالت تهوع میگیرم؟

10

کم تکون خوردن جنین به خاطر بالا بودن گلبول سفید هست؟

11

علت بالا رفتن گلبول سفید از رنج نرمال در بارداری چیه؟

12

علت بالا بودن گلبول سفید در بارداری چیه؟ برای جنین خطر داره؟

13

ممکنه خارش دست و ساق پا کلستاز بارداری باشه؟

14

زائده های روی هاله نوک سینه تو بارداری برای چی به وجود میان؟

15

ببخشید با داشتن فیبروم رحم منع نزدیکی داریم؟ پزشکم میگه تا ۱۰ ماه نباید با همسر خود نزدیکی داشته باشی.

16

پا درد و بی حسی دست در بارداری خیلی اذیتم میکنه. چیکار میتونم بکنم؟