سوال
بازدیدها: 9941

سونوگرافی هفته 31 تا 34 بارداری برای چیست؟

حجم مایع آمنیوتیک چسبندگی جفت هفته 31 بارداری زایمان طبیعی زایمان سزارین زایمان قد و وزن جنین مایع آمنیوتیک هفته 33 بارداری میزان مایع آمنیوتیک سونوگرافی 34 هفته تعیین تاریخ زایمان اندازه گیری وزن جنین تعیین روش زایمان وضعیت جفت احتمال چسبندگی جفت
پرسش کاربر عزیز لک لک:

سلام خانم کارشناس.

سونوگرافی هفته 31 تا 34 بارداری برای چیست؟

هفته 33 بارداریم.

سزارینی هستم.

بارداری دوم.

توی سونوگرافی هفته 34 ، تاریخ زایمان و وزن رو میزنه؟

انجام دادن این سونو واجبه یا نه؟

پاسخ کارشناس لک لک:

سلام مامان گل.

سونوگرافی هفته 31 تا 34 بارداری برای تعیین قرارگیری جنین هست.

برای تعیین روش زایمانه، که با در نظر گرفتن دیگر فاکتور ها و شرایط مادر و جنین، در صورت پایین بودن سر جنین، میتونه زایمان طبیعی باشه و در صورت بالا بودن سر جنین زایمان سزارین انجام میشه.

میزان مایع آمنیوتیک، میزان رسیدگی جفت و محلش و کلا بررسی وضعیت جفت و جنین.

انجام این سونوگرافی واجبه مامان جان.

خصوصا برای کسایی که سزارینی بودن و زایمان دومشونه.

برای بررسی وضعیت جفت چون احتمال چسبندگی وجود داره.

این سونوگرافی تاریخ زایمان و وزن جنین هم مشخص میکنه.

سوالت رو از کارشناس، رایگان بپرس!
اندازه گیری وزن جنین