وضعیت بریچ

بازدیدها: 764

سوال ها

1

بریچ شدن بچه سفالیک خطرناکه؟

2

قرار طولی و وضعیت بریچ جنین در هفته 26 بارداری یعنی چی؟

3

راهکار چرخش بچه بریچ چیه؟

4

چرخش بچه بریچ تا کی امکان پذیره؟

5

زایمان بچه بریچ خیلی سخته؟

6

ممکنه پوزیشن بریچ باعث سوزش شکم بشه؟

7

ممکنه تپش قلب به خاطر سر پا بودن جنین باشه؟

8

تشخیص بریچ یا سفالیک از روی حرکات امکان پذیره؟

9

جنین عرضی کی میچرخه؟

10

جنین تا چند هفته میچرخه؟

11

وضعیت بریچ و جفت لولایینگ در سونوگرافی یعنی چی؟

12

حرکت جنین بریچ به پهلوی راست می خوابم، بیشتر میشه. طبیعیه؟

13

چرا بند ناف دور گردن جنین میپیچه ؟ چه دلایلی برای پیچیدن بندناف دور گردن جنین وجود داره؟

14

زایمان سزارین به طبیعی تبدیل میشه ؟میشه به جای سزارین طبیعی زایمان کنم؟

15

روش زایمان براساس موقعیت جفت مشخص میشه؟ سونوگرافی غربالگری دوم بهم گفتن جنین با پاس و نچرخیده...

16

جنین بریچ برای زایمان طبیعی نمیچرخه ؟ من میخوام طبیعی زایمان کنم. چه ورزش هایی به چرخیدن جنین کمک میکنه؟

17

تشخیص کم شدن آب دور جنین چجوریه؟ پیچیدن بند ناف دور گردن جنین چی؟ میشه فهمید؟