سونوگرافی afi

بازدیدها: 1020

سوال ها

1

مقدار نرمال آب دور جنین در هفته 31 چقدره؟

2

عدد نرمال کیسه آب در هفته 33 بارداری چنده؟

3

عمق عمیق ترین پایه در سونوگرافی AFI یعنی چی؟

4

مقدار نرمال آب جنین در هفته 37 از 103mm بیشتره؟

5

مقدار نرمال آب دور جنین در هفته 31 چقدر خوبه؟

6

sp و afi در نتیجه سونوگرافی برای چی هستن؟ sp رو نوشته 5 و afi رو زده 13...

7

240 میلی متر آب دور جنین طبیعیه ؟ خیلی استرس دارم که آب دور جنین زیاد باشه...

8

میزان مایع آمنیوتیک در هفته 30 بارداری 12/4cm باشه نرماله؟

9

از کجا بفهمم آب دور جنین در هفته 31 کم شده؟

10

آب خوردن به افزایش آب دور جنین کمک میکنه؟

11

چرا مایع آمنیوتیک سریع کاهش پیدا میکنه؟ میزانش 6 بود و گفتن طبیعی نیست. باید چیکار کنم؟

12

کوچک شدن شکم کاهش آب دور جنین رو نشون میده؟ بدون ترشح نداشتن هم مایع آمنیوتیک کم میشه؟

13

کم تکون خوردن جنین به کمبود آب دور جنین در هفته 16 ربط داره؟

14

ایندومتاسین برای اندکس مایع آمنیوتیک تجویز میشه؟ شنیدم کپسولش توی بارداری خطرناکه...

15

افزایش آب دور جنین در صورت نداشتن قند در هفته 26 از چیه؟

16

زیاد بودن مایع آمنیوتیک به معده جنین ارتباط داره؟ چه کاری میتونم بکنم که حجم مایع بیشتر نشه؟

17

سونوی کامل بارداری از نظر afi یعنی چی؟ دکتر گفت کیسه آبم سالمه ولی برام سونوگرافی نوشته...