حجم نرمال مایع آمنیوتیک

بازدیدها: 788

سوال ها

1

آیا afl 10 cm یعنی آب دور جنین کمه؟

2

آب دور جنین در هفته 33 بارداری 7cm باشه نرماله؟

3

مقدار نرمال آب دور جنین در هفته 31 چقدره؟

4

آب دور جنین ۸ سانتی متر کمه یا نرماله؟

5

میزان مایع آمنیوتیک در هفته 26، 20 باشه خطر داره؟

6

جمع شدن جنین یک طرف پهلو خطرناکه؟

7

تفسیر سونوگرافی NT غربالگری به چه شکله؟

8

چه کارهایی باعث سوراخ شدن کیسه آب در هفته 11 بارداری میشه؟

9

چیکار کنیم کیسه آب پاره نشه?

10

مقدار نرمال آب جنین در هفته 37 از 103mm بیشتره؟

11

میزان مایع آمنیوتیک در هفته 31 بارداری 21.5cm باشه نرماله؟

12

حجم مایع آمنیوتیک 20 باشه ضرری داره؟ دیابت ندارم و ارتفاع رحم هم نسبت به سن بارداری نرماله

13

sp و afi در نتیجه سونوگرافی برای چی هستن؟ sp رو نوشته 5 و afi رو زده 13...

14

240 میلی متر آب دور جنین طبیعیه ؟ خیلی استرس دارم که آب دور جنین زیاد باشه...

15

میزان مایع آمنیوتیک در هفته 30 بارداری 12/4cm باشه نرماله؟

16

مایع آمنیوتیک 52 میلی متر کم نیست؟ دکترم گفت نرماله ولی خودم احساس میکنم عددش خیلی کمه...