تکرار سونوگرافی

بازدیدها: 442

سوال ها

1

بتای پایین (۵۳) در هفته ۵ یعنی بارداری خارج رحمی؟

2

در بارداری پوچ عدد بتا چگونه بالا میرود؟

3

احتمال بارداری پوچ با عدد بتا ۸۷۰۰ وجود داره؟

4

جنین به قطر ۴ میلیمتر رشد نکرده و فاقد قلب می باشد.

5

ساک بارداری فاقد زرده و رویان یعنی بارداری پوچ هست؟

6

علت دیر بالا رفتن بتا بعد از آی وی اف بارداری خارج رحمی است؟

7

دیده نشدن کیسه زرده و فتال پل در هفته 5 یعنی بارداری پوچه؟

8

داشتن تهوع یعنی بارداری پوچ نیست؟

9

واکنش دسیدوایی ضعیف در سونوگرافی یعنی بارداری پوچ؟

10

قل دوم فتال پل و کیسه زرده نداشت. چه کنم؟

11

تشکیل نشدن قلب جنین در سونوگرافی هفته ۷ به معنی سقط است؟

12

احتمال سقط فراموش شده چقدر جدیه؟ جنین تو هفته 6 ضربان نداشت ولی من هیچ علامتی از سقط ندارم

13

چی کار کنم جنین مرده خودش سقط بشه؟

14

اگر قلب جنین تشکیل نشه خودش سقط میشه؟!

15

میزان بتا در بارداری خارج رحمی بالا ميره؟ چند باید باشه؟

16

حداکثر زمان تشکیل قلب جنین تا چند هفته است؟