تکرار سونوگرافی

بازدیدها: 1779

سوال ها

1

اگر بتا پایین باشه بارداری خارج رحمی قطعی میشه؟

2

در بارداری پوچ عدد بتا چگونه بالا میرود؟

3

چند درصد احتمال بارداری پوچ با عدد بتا ۸۷۰۰ وجود داره؟

4

جنین به قطر ۴ میلیمتر رشد نکرده و فاقد قلب می باشد.

5

ساک بارداری فاقد زرده و رویان یعنی بارداری پوچ هست؟

6

ممکنه در بارداری خارج رحمی بتا بالا بره؟

7

دیده نشدن فتال پل و کیسه زرده یعنی بارداری پوچه؟

8

داشتن تهوع یعنی بارداری پوچ نیست؟

9

واکنش دسیدوایی نسبتا ضعیف یعنی بارداری پوچ؟

10

قل دوم فتال پل و کیسه زرده نداشت. چه کنم؟

11

crl:11mm معنی تشکیل نشدن قلب جنین رو میده؟ بخاطر تشکیل نشدن قلب دچار سقط فراموش شده میشم؟

12

احتمال سقط فراموش شده چقدر جدیه؟ جنین تو هفته 6 ضربان نداشت ولی من هیچ علامتی از سقط ندارم

13

چی کار کنم جنین مرده سقط بشه؟ خودش سقط میشه؟

14

اگه قلب جنین تشکیل نشه جنین سقط میشه؟

15

میزان بتا در بارداری خارج رحمی بالا ميره؟ چند باید باشه؟

16

حداکثر زمان تشکیل قلب جنین تا چند هفته است؟